Wybierz swój język

Herb Gminy Słupca

 • Gmina Słupca położona jest we wschodniej części woj. wielkopolskiego, w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Największym atutem jest przede wszystkim dogodne położenie komunikacyjne, na tranzytowym szlaku wschód - zachód. Ważna jest także stosunkowo dobra jakość gruntów rolniczych ( w 62% gleby klas III i IV). 
 • Gmina obejmuje tereny wiejskie, otaczające od wschodu, południa i północy miasto Słupcę, w której znajduje się siedziba władz samorządowych. Jej obszar z zachodu na wschód przecinają szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym - magistrala kolejowa E20, droga krajowa nr DK92 oraz odcinek autostrady A2 połączony ze Słupcą.
 • Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku gminę zamieszkiwało 9 761 osób.
 • Powierzchnia gminy wynosi 145 km2
 • Gmina ma charakter rolniczy, bowiem 85,7 % jej obszaru zajmują użytki rolne. Lesistość gminy jest niewielka i wynosi 5%. Gmina posiada stosunkowo dobrą infrastrukturę techniczną. Zmeliorowane są wszystkie użytki rolne wymagające melioracji. Zwodociągowanych jest 100% wsi, posiadają one rozwiniętą sieć elektryczną i telekomunikacyjną. 
 • 80% dróg znajdujących się w zarządzaniu Gminy Słupcy posiada nawierzchnie asfaltowe. 
  Na terenie gminy istnieje stale rozbudowywana sieć gazu ziemnego, aktualnie wykonane są odcinki sieci w miejscowościach: Wierzbno, Kowalewo Opactwo, Poniatówek, Piotrowice. Aktualny stan sieci dostępny jest pod adresem: www.avriomedia.pl/pl/strefa_zasiegu/slupca.html
 • We wschodniej części Gminy funkcjonuje biologiczna oczyszczalnie ścieków, której modernizacja zaplanowana jest na lata 2016-2017.

Mapa pogladowa

Charakterystyka Gminy Słupca

Gmina Słupca jest młodą jednostką administracyjną, powołaną w 1973 roku. W jej skład weszły byłe gromady:
- Słupca
- Cienin Zaborny
- Cienin Kościelny
- Młodojewo

Położona jest we wschodniej części Wielkopolski. Obejmuje tereny wiejskie.

Władze Gminy:

 • Wójt Gminy Słupca – Grażyna Kazuś
 • Zastępca Wójta Gminy Słupca - Bogdan Kukulski
 • Sekretarz – Karolina Walczak
 • Skarbnik – Cezary Fajkowski

Gminne jednostki podległe:

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 • Kierownik – Waldemar Szygenda
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Kierownik – Anna Kubicka
 • Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca
  Dyrektor – Jarosława Kobos

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy Słupca
Ul. Sienkiewicza 16
62-400 Słupca
Tel.: (63) 274 36 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.gminaslupca.pl