Wybierz swój język

W imieniu władz samorządowych Gminy Słupca, pragnę przedstawić ofertę terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupca.

Oferujemy tereny o powierzchni od 120 do 450 ha, położone częściowo w Gminie Słupca i w Gminie Strzałkowo, z możliwością przeznaczenia pod produkcję i usługi. Grunty występują jako działki stanowiące własność osób fizycznych, z możliwością scalenia.

Oferowany teren, to grunty dobrych klas bonitacyjnych, z możliwością zmiany na grunty nierolnicze. Teren inwestycyjny z mediami (Kanalizacja sanitarna oraz wodociąg na terenie Gminy Słupca) i bocznica kolejowa w odległości ok. 3 km na terenie Miasta Słupcy, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Słupca. W perspektywie możliwość podłączenia do sieci gazowej.

Dla inwestorów, zainteresowanych prowadzeniem działalności na terenie Gminy Słupca przygotowana została Uchwała z dnia 24 czerwca 2015 r.  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej gmin i podjęcia współpracy.

 

 

Wojt Gminy Slupca

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Z poważaniem,
Wójt Gminy Słupca

Grażyna Kazuś