Wybierz swój język

Niespotykane w skali kraju tereny inwestycyjne, które po scaleniu (łącznie z gruntami Gminy Strzałkowo) mogą mieć powierzchnię do około 450 ha. Oprócz nich, grunty o łącznej powierzchni do 120 ha. Wszystkie położone przy drodze krajowej nr 466, z bezpośrednim sąsiedztwem węzła na autostradzie A2. Do tego połączenia kolejowe, na zmodernizowanej linii Warszawa-Berlin oraz nowoczesny terminal pasażersko – towarowy „Ławica” w Poznaniu ułatwiają komunikację w całym regionie. Dogodne położenie terenów Gminy Słupca przy głównych trasach tranzytowych, stanowi o łatwości dostępu do jej terenów.

Terminal lotniczy Ławica w Poznaniu

Poniżej odległości od Gminy Słupca (Urząd Gminy Słupca) do większych miast na terenie kraju:
- Poznań: około 75 km
- Warszawa: około 250 km
- Łódź: około 140 km
- Wrocław: około 190 km
- Gdańsk: około 290 km

Informacje o gospodarce Polski i regionu:
• Link do strony PAIiIZ: www.paiz.gov.pl/polska_w_liczbach
• Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora: http://www.investinwielkopolska.pl/pl/artykuly/p-77- o-wielkopolsce.html
O rozwoju Gminy świadczy, jak skutecznie potrafi wykorzystać dotacje z funduszy zewnętrznych, zarówno ze środków UE jak i krajowych przy inwestycjach własnych. Najlepszy przykład stanowią:
• W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” na operację pn. Remont i termomodernizacja budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalne w m. Rozalin i Wola Koszucka-Parcele oraz budynku świetlicy wiejskiej w m. Niezgoda gm. Słupca. Kwota dofinansowania i otrzymana to 261 035,75zł (koszt całkowity 452 094,77zł),
• W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013(PROW 2007-2013) z Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dla operacji pn. „Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w obrębie geod. Koszuty Parcele gm. Słupca” Otrzymana Kwota dofinansowania 1 283 411,00zł. Koszt całkowity 1 719 946,12zł,
• Budowa hali sportowej w Poniatówku: dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wartość dofinansowania otrzymana zgodnie z umową 1 493 317,97zł (koszt całkowity 4,7 mln zł),
• Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drążna: dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego - 95 000,00zł oraz w ramach DZIAŁANIA 4.1/413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", operacja: „Boisko wielofunkcyjne w miejscowości Drążna na działce nr 76 – etap II”. Kwota pomocy wpłacona 139 284,00zł (koszt całkowity 484 061,65 zł).

Atrakcje turystyczne regionu

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Drewniane kościoły parafialne w Kowalewie Opactwie, Koszutach i Młodojewie
Pomnik Bohaterów Września 1939r. w Wilcznej
Pomnik Powstańców Styczniowych w Nowej Wsi
Przebiegająca przez teren gminy część żółtego szlaku turystycznego: Słupca-Piotrowice-Mieczownica-Kochowo-Powidz-Skorzęcin
Nadwarciański Park Krajobrazowy, czyli wysokiej rangi ostoja lęgowa dla wielu gatunków ptaków
Zasobne w ryby, w pełni żeglowne Jezioro Słupeckie z możliwością wędkowania
Jedno z najczystszych w Polsce jezior polodowcowych: Jezioro Powidzkie, z infrastrukturą przygotowaną dla sportów wodnych, w tym dla żeglarstwa i nurkowania
Przyrodnicze obszary chronione
Aktywność fizyczną zapewnią liczne boiska sportowe, którym towarzyszą w większości siłownie zewnętrzne dla młodzieży i dorosłych oraz liczne place zabaw dla dzieci