Wybierz swój język

Dla wszystkich oferowanych gruntów istnieje możliwość wykonania:

• Przyłączy elektroenergetycznych

• Przyłączy telefonicznych

• Przyłączy kanalizacyjnych

• Przyłącza wody użytkowej

• Przyłącza sieci gazowej