Wybierz swój język

Dla wszystkich oferowanych gruntów istnieje możliwość wykonania:

• Przyłączy elektroenergetycznych

• Przyłączy telefonicznych

• Przyłączy kanalizacyjnych

• Przyłącza wody użytkowej

• Przyłącza sieci gazowej

 

Załączniki do przetargu:

Projekt budowlany oczyszczalni ścieków – Załącznik nr 10 do SIWZ
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 11 do SIWZ
Przedmiar robót oczyszczalnie ścieków – Załącznik nr 12 do SIWZ
Projekt budowlany przepompowni – Załącznik nr 13 do SIWZ
Przedmiar robót przepompownie – Załącznik nr 14 do SIWZ
Projekt wykonawczy oczyszczalnia – Załącznik nr 16 do SIWZ
Projekt wykonawczy przepompownie – Załącznik nr 17 do SIWZ
Zakres użytkowania działek sąsiednich dla przepompowni – Załącznik nr 18 do SIWZ