Wybierz swój język

 
Na dzień 31 grudnia 2022 zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy, liczba bezrobotnych na terenie Gminy Słupca wynosiła 254 osoby. Najwięcej bezrobotnych było w przedziale wiekowym 25-34 lata, w skali całego powiatu to około 26% ogólnej liczby bezrobotnych. Stopa bezrobocia w powiecie słupeckim na grudzień 2023 wynioisła 7,2% ,a w województwie wilekopolskim w styczniu 2024r - 3,2%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Wielkopolsce, zgodnie z danymi ze stycznia 2024 roku wynosiło 37 078,29 zł. Aktualne dane na stronie: stat.gov.pl

Edukacja:
Szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola na terenie Gminy:

Szkoły podstawowe w miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Kotunia, Młodojewo, Koszuty, Kowalewo-Opactwo i Drążna
Przedszkola: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Kotunia, Młodojewo, Piotrowice,
Szkoły średnie i szkoły zawodowe w regionie:
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, www: http://loslupca.pl/
Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy, www: www.zseslupca.eu
Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. W. Sikorskiego w Słupcy, www: http://www.zszslupca.pl/
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Strzałkowie, www: http://www.ckziustrzalkowo.pl/
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie, www: http://www.zspzag.republika.pl/

Uczelnie Wyższe:

Akademia Nauk Stosowanych, www: http://www.pwsz-gniezno.edu.pl/
Akademia Nauk Stosowanychw Koninie, www: http://www.pwsz.konin.edu.pl/
Oraz około 20 uczelni wyższych w Poznaniu, w tym m.in.: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.