Wybierz swój język

 
Na dzień 31 grudnia 2014 zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy, liczba bezrobotnych na terenie Gminy Słupca wynosiła 542 osoby (spadek do roku 2013 o 14,5%). Najwięcej bezrobotnych było w przedziale wiekowym 25-34 lata, w skali całego powiatu to około 32% ogólnej liczby bezrobotnych. Stopa bezrobocia - dane na stronie PUP Słupca: www.pup-slupca.pl 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Wielkopolsce, zgodnie z danymi z 29 maja 2015 roku wynosiło 3.716,17 zł. Aktualne dane na stronie: stat.gov.pl

Edukacja:
Szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola na terenie Gminy:

Szkoły podstawowe w miejscowościach: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Kotunia, Młodojewo, Koszuty.
Gimnazja w miejscowościach: Kowalewo Opactwo (obręb Poniatówek), Drążna
Przedszkola: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Kotunia, Młodojewo, Piotrowice, Wilczna
Szkoły średnie i szkoły zawodowe w regionie:
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, www: http://loslupca.pl/
Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy, www: www.zseslupca.eu
Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. W. Sikorskiego w Słupcy, www: http://www.zszslupca.pl/
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych) w Strzałkowie, www: http://www.ckziustrzalkowo.pl/
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie, www: http://www.zspzag.republika.pl/

Uczelnie Wyższe:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, www: http://www.pwsz-gniezno.edu.pl/
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, www: http://www.pwsz.konin.edu.pl/
Oraz około 20 uczelni wyższych w Poznaniu, w tym m.in.: Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego.