Wybierz swój język

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

www.paiz.gov.pl
PAIiIZ jest agencją promocji inwestycji, mającą na celu promocję Polski w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem promocji polskiej gospodarki oraz napływu zagranicznych inwestycji do Polski. Oferuje bezpłatne usługi obejmujące, m.in.: pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji w Polsce, organizację wizyt inwestorów w potencjalnych lokalizacjach, informowanie na temat otoczenia prawno – gospodarczego, informowanie o dostępnych zachętach inwestycyjnych, ułatwianie kontaktów z władzami centralnymi oraz lokalnymi, identyfikację dostawców oraz kontrahentów, opiekę poinwestycyjną dla inwestorów (wsparcie reinwestycji firm w Polsce).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.parp.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest zaangażowana w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej. PARP bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr, dążąc do przekształcenia się w kluczową instytucję odpowiedzialną za tworzenie otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Zgodnie z zasadą „Think Small First" - „MSP przede wszystkim" wszystkie działania Agencji są realizowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MSP.

Centrum Obsługi Inwestora

www.investinwielkopolska.pl
Głównym celem działania COI jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa. Centra współpracują z PAIiIZ przy obsłudze projektów inwestycyjnych oraz prowadzą samodzielnie obsługę inwestorów którzy zgłaszają się do nich bezpośrednio.
COI powstały w ścisłej współpracy z marszałkami województw statutowo odpowiedzialnymi za promocję województwa i funkcjonują głównie w strukturach urzędów marszałkowskich i agencji rozwoju regionalnego.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK,

zajmuje obszar o powierzchni 2920 ha i składa się z 44 podstref, z których dwadzieścia osiem położonych jest na terenie województwa dolnośląskiego, siedem znajduje się na terenie województwa opolskiego, jedna w województwie lubuskim, a osiem na terenie województwa wielkopolskiego - w Krotoszynie, Śremie, Lesznie, Wrześni, Kościanie, Jarocinie, Kaliszu i w Rawiczu.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

zajmuje powierzchnię 1302 ha w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i wielkopolskim. Składa się z 45 podstref usytuowanych m.in. w województwie wielkopolskim: w Ostrzeszowie, Przykonie
i Turku.

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

położona jest w zachodniej części Polski. Obejmuje obecnie swym obszarem 1747 ha, w jej skład wchodzą 31 podstrefy, położone na terenie trzech województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego – m.in.: Poznań, Chodzież, Swarzędz, Nowy Tomyśl i Buk.