Wybierz swój język

• PAIiIZ: www.paiz.gov.pl

• Poradnik przedsiębiorcy: www.gminaslupca.pl/poradnik

• Unia Nadwarciańska: www.unianadwarcianska.pl

• Platforma ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal

• Centrum Obsługi Inwestorów: www.investinwielkopolska.pl

• Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie: www.arrkonin.org.pl

• Działające na terenie województwa wielkopolskiego strefy ekonomiczne:
  - Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna www.kssse.pl
  - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” http://invest-park.com.pl
  - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna www.sse.lodz.pl
  - Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości www.ssemp.pl
  - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna www.strefa.gda.pl

• Parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości:
  - Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza www.ppnt.poznan.pl
  - Nickel Technology Park Poznań www.younick.pl
  - Eureka Technology Park www.eureka-tp.pl
  - Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy www.pptp.pl
  - Park Przemysłowy LUVENA www.paiz.gov.pl/LUVENA
  - Kaliski Inkubator Pryedsibiorczości www.kip.kalisz.pl
  - Turecki Inkubator Przedsiębiorczości www.inkubator.turek.pl