Wybierz swój język

Opłaty lokalne w Gminie Słupca

  Podatki - rok 2016 
1 OPŁATY GRUNTOWE 
  Dla prowadzących działalność gospodarczą 0,83 zł/m2
Pozostałe 0,31 zł/m2
2 OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
  Dla prowadzących działalność gospodarczą 16,00 zł/m2
Budynki mieszkalne 0,72 zł/m2
Pozostałe 5,00 zł/m2